Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

Sezóna lovu vlkov 2012/2013 skončila

31.01.2013 15:42

Ministerstvo pôdohospodárstva určilo ročnú kvótu lovu vlka dravého (Canis lupus) v poľovníckej sezóne 2012/2013 pre územie Slovenskej republiky v celkovom počte 130ks, z toho pre poľovné revíry v pôsobnosti Krajského lesného úradu v Prešove v počte 60ks. Podpísaný Ing. Ján Mizerák. Pripomínam, že vlk obyčajný (Canis lupus) je v Európe kriticky ohrozený druh a je celoročne chránený, slovenskí poľovníci hojne zastúpení v našom parlamente si však vyrokovali výnimku, preto náš zákon o ochrane prírody vlka vôbec nechráni. Nik na Slovensku presne nevie, koľko máme vlkov. Ja sa teda pýtam, na základe čoho pán Mizerák podpísal kvótu lovu vlkov 2012/2013 ? www.mpsr.sk/index.php?navID=799&navID2=799&sID=37&id=6888

Aj preto rozbieham projekt monitoringu vlkov "Miznúca divočina" s cieľom objektívnejšie zistiť stavy vlkov vo vybraných územiach na Východnom Slovensku. www.cergovfilm.com/news/projekt-monitorovania-vlkov/

 

V poľovníckej sezóne 2012/2013 bolo na Slovensku spolu ulovených 150 vlkov.

Viac informácií tu.

Ak máte chvíľku čas, skúste odpovedať na anketu o dobe lovu vlka v ľavom stĺpci stránky.

Ďakujem, Emil Grobauer