Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

Projekt monitorovania vlkov

11.10.2012 00:10

 

Projekt  Miznúca divočina je súkromným neziskovým projektom zameraným na monitorovanie vlkov v niektorých pohoriach východného Slovenska. História projektu siaha do roku 2011, keď som začal v pohorí Čergov s monitorovaním vlkov a v roku 2013 aktivity rozšíril o Levočské vrchy. V roku 2015 pribudlo pohorie Branisko, takže v roku 2016 už sledujem niekoľko vlčích svoriek v týchto pohoriach. Hlavným výstupom projektu bude pripravovaný film "Miznúca divočina", ktorého dokončenie zatiaľ nemá pevne stanovený termín. Kúpou DVD "Vlci z Levočských vrchov" alebo DVD "ČERGOV Miznúca divočina" podporíte fungovanie tohto projektu a dokončenie filmu. Termín dokončenia filmu je v súčasnosti (máj 2016) ovplyvnený viacerými faktormi. Financie by som uviedol na prvom mieste, pretože zohnať kvalitnú hudbu, komentár a postprodukciu, letecké zábery, či zábery z fotopascí nie je zadarmo. Ide o amatérsky projekt a nie som teda viazaný pevným termínom dokončania filmu, na druhej strane viac času znamená, že bude možné doplniť do filmu veľmi atraktívne zábery vlkov a rysov, ktoré neustále pribúdajú. Novšie fotopasce naviac poskytujú ďaleko kvalitnejšie zábery fo FullHD kvalite, než tomu bolo na začiatku projektu, máte sa teda na čo tešiť. Staršie zábery s nízkym rozlíšením z roku 2012 dnes považujem už len za dokumentačné a vo filme sa nedajú použiť. Za 4 roky fungovania projektu sa podarilo pomocou fotopascí natočiť viac ako 300 filmových záberov a fotografií zo života vlkov aj rysov. Pribudlo aj niekoľko záberov naživo, ktoré si cením najviac. 

 

"Súkromný projekt"  znamená, že nie je financovaný zo štátneho rozpočtu ani z grantov a "neziskový projekt" znamená, že všetky financie získané predajom DVD sú a budú použité výlučne na fungovanie projektu a dokončenie filmu "Miznúca divočina". Projekt monitorovania vlkov bude pokračovať aj v ďalších rokoch, je to dlhodobý projekt, hlavným cieľom je získať časový sled informácií o vlkoch za obdobie aspoň 10 rokov. Informácie o spôsobe ich života, zmene početnosti vlčej populácie v sledovaných pohoriach za dlhšie obdobie majú za cieľ podporiť celoročnú ochranu vlka na Slovensku. Financie získané predajom/premietaním filmu Miznúca divočina  budú použité na financovanie projektu sledovania vlkov v ďalších rokoch.
 
 

"Podľa tvrdení ochranárov zostáva po poľovníckej sezóne na Slovensku menej ako 150 vlkov, kým podľa oficiálnych poľovníckych štatistík je ich viac ako 1500, čo je obrovský rozdiel. Podobná situácia je s rysom ostrovidom. Hrozí predátorom vyhynutie, ako tvrdia niektorí ochranári, alebo sú príliš početné, ako si to myslia poľovníci?"  (Slovak Wildlife Society) 

Čo vlastne vieme o vlkoch na Slovensku ? Treba si priznať, že veľmi málo. Nepoznáme ani približne ich počty, nepoznáme detaily ich života, nevieme presne, ako lovia a ako vychovávajú mláďatá. Čím sa živia v lete ? Ako často menia miesta svojho odpočinku ? Ako využívajú terén na lov ? Kde najčastejšie ulovia korisť ? Ako sa vyhýbajú človeku ? Ako navzájom komunikujú ? Vieme o nich len veľmi málo. To málo, čo vieme pochádza väčšinou z výskumov a literatúry mimo územia Slovenska. Aj autentických fotografií alebo videozáberov vlka zo Slovenska bolo doteraz žalostne málo. To, s čím sa stretávame na internete a v médiách sú zábery vlkov z Kanady, U.S.A., z vlčích výbehov v Bavorskom lese, alebo sú to naaranžované zábery s vlkmi chovanými v zajatí. Doterajšie výskumy vlka na Slovensku nám kreslia iba matný obraz toho, kto je to vlk. To, čo sa dozvedáme z našej literatúry o vlkovi sú len skromné útržky a skôr sú to predstavy človeka o vlkovi, ako skutočná vlčia realita. Poľovníci ho vykresľujú ako krvilačného tvora, ktorý je "premnožený" a udávajú počet asi 1500 vlkov na Slovensku. Niektorí ekológovia hovoria o 400 vlkoch a mimovládni ochranári varujú, že tlak poľovníkov znížil počty vlkov na Slovensku na 150 kusov po skončení poľovníckej sezóny. Tieto nezhody jasne naznačujú potrebu spoľahlivých a objektívnych metód na presnejšie určenie počtu predátorov. To je jedna strana mince. Druhou stranou mince je potreba čo najmenej skreslene priblížiť život vlkov verejnosti, keďže o tomto predátorovi existuje množstvo skreslených informácií a mýtov. 

Možno viete a možno nie, náš zákon o ochrane prírody na Slovensku vlka vôbec nechráni. Vykonávacia vyhláška z roku 2008 obsahuje pre vlka výnimku. Podľa legislatívy EÚ je totiž vlk chránený živočích okrem niektorých populácií, medzi ktoré patrí aj populácia vlka na Slovensku. Napriek neznalosti populácie vlka si Slovensko vyrokovalo na vlka výnimku. Za zamyslenie stojí, kto si to vlastne tú výnimku vyrokoval a prečo. Je táto výnimka v záujme občanov SR alebo nie je ? A hlavne, je v záujme v Európe chráneného vlka ?

Projekt Miznúca divočina sa pokúsi rozšíriť pôsobnosť sledovania vlkov na viaceré pohoria východného Slovenska, hlavne Čergov, Levočské vrchy a pohorie Branisko. Zapadá tiež do širších ochranárskych aktivít týkajúcich sa veľkých predátorov, pretože priatelia z Kysúc, Liptova či Bukovských vrchov a Laboreckej vrchoviny majú rozbehnuté podobné väčšie, či menšie projetky. Z viacerých pohorí sa bude neskôr dať lepšie poskladať vlčia mozaika na Slovensku.

Vlk pre svoj skrytý spôsob života  a plachosť je stále veľmi málo známe zviera a to napriek množstvu vedeckých štúdií, genetických rozborov trusu a sledovaní vlkov telemetriou, či GPS obojkami. Takéto sledovanie nám veľa nepovie o podrobnostiach života vlkov, ktoré sa dajú získať iba priamym pozorovaním v teréne, alebo pomocou fotopascí. Stopovanie vlkov v zime tiež pomáha určiť počty vlkov, ich zimné teritórium a zvyky. V tomto projekte sa budeme zameriavať na priame pozorovanie v teréne, monitoring pomocou fotopascí a stopovanie vlkov na snehu.

Cieľom je lepšie spoznať vlkov v ich prirodzenom prostredí, ich prirodzené správanie, veľkosť ich teritórií, početnosť, migrácie, sociálne správanie, komunikáciu a zvyky. Monitorovanie bude prebiehať v niektorých pohoriach na východnom Slovensku (Čergov, Levočské vrchy, Branisko) a bude trvať niekoľko rokov. Jedným z výstupov projektu bude dokumentárny film o vlkoch a spôsobe ich života. Pri monitorovaní vlkov sa nebudú používať žiadne návnady, alebo iné spôsoby prilákania zvierat, žiadna telemetria, GPS obojky a podobné metódy sledovania vlkov. Budú použité len eticky čisté spôsoby sledovania týchto vzácnych a ušľachtilých tvorov. Sledovanie vlkov bude realizované mimo chránených území.

 

Podpora projektu monitorovania vlkov

Kto má záujem podporiť tento projekt, môže si prečítať nasledovné riadky.

Projekt monitorovania vlkov zatiaľ nie je financovaný žiadnym grantom ani sponzorským darom, je financovaný z mojich súkromných prostriedkov, robím ho dobrovoľne a vo svojom voľnom čase, pretože mi záleží na osude divej prírody v budúcnosti. Sledovanie vlkov v teréne je však finančne aj časovo náročné. Kto by mal záujem akýmkoľvek spôsobom pomôcť, každá podpora a pomoc bude vítaná, pokiaľ bude myslená úprimne.

Projekt môžete podporiť aj lajkovaním FB stránkyTermostaty pre vykurovanie 10% zisku  e-shopu bude použitých na podporu filmového projektu a podporu celoročnej ochrany vlka na Slovensku.

Najjednoduchšou formou podpory, ktorou získate niečo aj vy je zakúpiť si  DVD s videom "Vlci z Levočských vrchov". Filmový projekt ČERGOVFILM môžete podporiť zakúpením DVD "ČERGOV Miznúca divočina".

 

Ďakujem všetkým, ktorí už tento projekt podporili.

Emil Grobauer

(posledná aktualizácia september 2016)