Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

Zabíjanie vlkov škodí ekosystémom

11.02.2013 20:28

Zabíjanie vlkov škodí ekosystémom na Slovensku, v Poľsku aj Maďarsku

Ďalšia zbytočne zabitá vlčica v Slanských vrchoch 30.novembra 2012. V Slanských vrchoch je migračný koridor vlkov do Maďarska a tých vlkov tam až tak veľa nie je. "Dôležitejšie" je však to, že si ďalší poľovník splnil svoj "sen".

 

Lesníci sa sťažujú, že vysoká zver je premnožená a robí škody v lesných porastoch na mladých stromčekoch. Podobne sa sťažujú poľnohospodári a záhradkári na premnožených diviakov, ktorí robia škody na poliach. Vlk je prirodzeným regulátorom populácie diviakov a jeleňov. Poľovníci to zrejme nechápu, lebo vlkov kynožia a navyše prikrmujú jeleniu a diviačiu zver, čo napomáha jej premnoženiu. Vlk udržiava dobrý zdravotný stav zveri a zvyšuje aj hodnotu "trofejí" po ktorých bažia poľovníci. Vlk bráni šíreniu infekčných ochorení zveri, ako je napríklad klasický mor diviakov prenosný aj na ošípané z chovov. Na území s výskytom vlka sa klasický mor ošípaných takmer nevyskytuje, ale mimo nich áno. O to je zarážajúcejšie, že ministerstvo pôdohospodárstva a životného prostredia každý rok lov vlkov povolia stanovením kvót v období lovu vlka, t.j. od 1. novembra do 15. januára. Poliaci aj Maďari sú znepokojení lovom vlka na Slovensku v pohraničnom území, lebo to bráni migrácii vlka do týchto krajín, kde sa usilujú o celoročnú ochranu vlkov resp. návrat vlkov.

 


Vlk musí loviť preto, aby prežil. Prečo ale lovia vlkov poľovníci, to je pre mňa nie celkom pochopiteľné ak uvážime, že vlk je v Európe kriticky ohrozený druh a mnohé štáty by boli radi, keby vlka na svojom území mali.