Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

Vylosovanie vianočnej súťaže

19.12.2013 11:18

Pod starostlivým dohľadom notárky ;-)som vyžreboval výhercu vianočnej súťaže, ktorého meno aj správna odpoveď sú uverejnené na fotografii. Prišlo 24 odpovedí, z toho 6 správnych. 3 kuriózne a nesprávne odpovede: jazvec, rosomák, šakal. Bol to tak trochu chyták, lebo väčšina ľudí očakávala vlka. Bolo to aj relatívne ťažké, lebo išlo o neúplnú lebku bez spodnej čeľusťe, chýbala zlomená lícna kosť a išlo o mladého jedinca. Vek odhadol Miro Kaliský na cca 6 mesiacov. Tiež nebola mierka, takže veľkosť lebky bola neznáma. Chrup nebol úplný.

Odpovedzte správne na nasledovnú fotohádanku a vyhrajte DVD Vlci z Levočských vrchov.

Akému živočíchovi patrí táto lebka s krásnymi bielymi zubami ?

Správne odpovede zaradíme do žrebovania. Vylosovanému výhercovi, ktorého meno a správnu odpoveď zverejníme 17.12.2013 zašleme výhru: DVD Vlci z Levočských vrchov. Popri správnej odpovedi nezabudnite uviesť aj meno a adresu, aby sme vedeli, kam poslať výhru.

Odpovede posielajte na e-mailovú adresu vega@vegamicro.sk do 16.12.2013