Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

Vlkom v Európe hrozí zníženie stavu ich právnej ochrany

28.11.2022 19:16

Vlkom v Európe hrozí zníženie stavu ich právnej ochrany!!!

Prológom bolo Hlasovanie európskeho parlamentu za zníženie ochrany vlkov 24.novembra 2022.

Uznesenie prešlo v pomere hlasov 309 za 225 proti a 25 sa zdržalo. Uznesenie však nie je právne záväzné a Európska komisia je proti. Dôležité je však 42. zasadnutie Stáleho výboru Bernského dohovoru, ktoré sa dnes začalo v Štrasburgu a potrvá do 2.decembra 2022. Ako bod 5.2 programu sa bude prejednávať: Návrh na zmenu a doplnenie: vyradenie vlka (Canis lupus) z dodatku II do dodatku III k dohovoru. V praxi by to znamenalo zníženie právnej ochrany vlka dravého /canis lupus/ podľa Bernského dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural). Zmluvné strany sa zaviazali prísne chrániť európsky významné druhy a poddruhy voľne rastúcich rastlín (Príloha I) a voľne žijúcich živočíchov (Príloha II), ktoré sa nesmú napr. zbierať, trhať, resp. vyrušovať, poškodzovať, odchytávať z prírody, držať, obchodovať s nimi a usmrcovať. V prílohe III sú uvedené druhy živočíchov, ktoré zmluvné strany nemusia prísne chrániť, ale ich využívanie musí byť regulované tak, aby sa zabránilo ohrozeniu ich populácií.

V praxi by to znamenalo, že vlka dravého by poľovníci mohli znovu začať loviť!!! O to sa poľovnícki lobisti v europarlamente snažia už niekoľko rokov a preto bude zasadnutie Stáleho výboru Bernského dohovoru veľmi dôležité.

Držme vlkom palce!

Poznámka: O bode 5.2. sa bude rokovať už zajtra 29.11.2022

Obrázok: Populácie vlka dravého v Európe podľa Boitani 2018