Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

Viac usmrtených vlkov v sezóne 2016/2017

21.02.2017 13:17

V sezóne lovu vlka 2016/2017 trvajúcej od 1.novembra 2016 do 15.januára 2017 usmrtili poľovníci na Slovensku 48 vlkov, čo je o 5 viac, ako minulú sezónu. Kvóta lovu bola stanovená na 70, čo je o 20 menej, ako minulú sezónu, ale poľovníci ju aj tak nedokázali využiť, čo je dôsledkom sprísnenia pravidiel lovu, predovšetkým ale zákazu lovu vlkov na spoločných poľovačkách. V prešovskom kraji sa ulovilo najviac, 15 vlkov, kvóta bola 25 (minulý rok 28). V žilinskom kraji ulovili 14 vlkov, kvóta bola 18. V košickom kraji ulovili 9 vlkov, kvóta bola 8. V banskobystrickom kraji ulovili 9 vlkov, kvóta bola 18. V trenčianskom kraji kvótu 1 využili a ulovili 1 vlka. V mojom záujmovom území, t.j. pohoria Čergov, Levočské vrchy, Branisko a okolie Prešova bolo ulovených 8 vlkov (minulý rok 10), čo je viac ako polovica vlkov ulovených v prešovskom kraji.  Bližší pohľad na jednotlivé pohoria prezrádza nasledovné fakty. Celoročná ochrana vlka platí na území európskeho významu SKUEV0332-Čergov s rozlohou viac ako 6029ha, minulý rok v okolí tohto chráneného územia boli zastrelení 4 vlci, túto sezónu ani jeden, čo ale môže signalizovať problém s populáciou vlkov v južnej časti Čergova. Niekoľko posledných sezón boli v tejto časti Čergova usmrtení viacerí vlci a svorka tak mohla zaniknúť, je to však len dohad, lebo informácie z monitoringu vlkov z tejto oblasti nie sú k dispozícii. V severnej časti Čergova, kde je SKUEV Čergovský Minčol nebol oficiálne nahlásený ani jeden úlovok, podobne, ako aj minulý rok. Tu sú pravdepodobne vlčie svorky vedené skúsenými rodičovskými pármi a aj terén je pre poľovníkov náročnejší. V južnej časti Čergova v okolí Hradovej hory padnú vlci poľovníkom za obeť oveľa častejšie, vysvetlenie môže spočívať v tom, že tieto svorky boli často decimované a narušila sa ich sociálna štruktúra. Rodičovské páry boli pravdepodobne často vystrieľané a územie obsadzujú mladší a neskúsení vlci. Na základe stopovania a štatistiky úlovkov vlkov je možné konštatovať, že vlčia populácia v severnej časti Čergova je v lepšom stave, ako v južnej časti Čergova. Vlk ulovený v katastri obce Zlaté pri Bardejove môže, ale nemusí patriť do čergovskej populácie, môže ísť o vlka z Čergova alebo zo Stebníckej Magury. V Levočských vrchoch padli za obeť poľovníkom najmenej štyria vlci (počítam len oficiálne nahlásené úlovky) v katastroch obcí Brezovica, Lomnička na severe a Jablonov, Spišský štvrtok na juhu. Svorka vlkov v severnej časti Levočských vrchov, ktorú dlhodobo sledujem sa v roku 2016 rozpadla a jedna jej časť má už len 4 členov z pôvodne 12 člennej svorky. Minulú sezónu ich bolo ešte 10. Vlk ulovený v katastri obce Brezovica patril pravdepodobne do tejto svorky. Všeobecne väčšina úlovkov vlkov v sledovanom území bola situovaná do blízkosti lesných ciest a do blízkosti styku lesa a pastvín/lúk na okrajoch lesa nad obcami. Ulovení vlci sa väčšinou pohybovali sami. V pohorí Branisko sledujem 5 člennú svorku, počet jej členov sa aj túto sezónu udržoval na čísle 5. Na Branisku boli celkovo ulovení traja vlci v katastroch obcí Široké, Lačnov a Vyšný Slavkov.  Svorka, ktorú sledujem, predminulý rok utrpela stratu 2 členov, zmenšila sa z 5 na 3, ale straty doplnila dvoma mláďatami, ktoré prežili minimálne do jesene 2015. V roku 2016 a začiatkom roku 2017 monitoring a stopoavnie na snehu potvrdili, že svorka má stále 5 členov.  Od roku 1975, kedy bola zavedená čiastočná ochrana vlka na Slovensku sa vlk stále loví. Sprísnenie ochrany vlkov na jednej strane znížilo počet oficiálne nahlásených úlovkov, čo môže opticky vyzerať ako zlepšenie, ale netušíme, ako sa vyvíja ilegálny lov. Je predpoklad, že vzhľadom na prísne a komplikované byrokratické pravidlá lovu vlka nie je až taká veľká ochota nahlasovať úlovky a tak sa časť usmrtených vlkov dostáva mimo štatistiku a nie sú o tom žiadne informácie. Existujú tiež indície, že niektoré údaje v hláseniach o love vlka dravého nie sú správne vyplnené a/alebo sú dodatočne dopisované, či chýbajú úplne. Niektoré GPS súradnice sú zjavne nesprávne, pretože je takmer nemožné, aby vlka nahláseného v katastri obce Vyšný Slavkov usmrtil poľovník neďaleko kostola na hlavnej ceste priamo v Nižnom Slavkove. Ako zaujímavosť treba uviesť vlka usmrteného priamo v intraviláne obce Čierna lehota, kde údajne napadol psov a bolo tam podozrenie na besnotu, čo sa však nepotvrdilo. Týmto úlovkom bola prekročená kvóta lovu vlka v košickom kraji, údaje teda nemusia byť celkom dôveryhodné. 

V Prešove 21.februára 2017, Emil Grobauer