Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

V ochrane vlka značne zaostávame

28.12.2016 18:08

K napísaniu tejto poznámky ma inšpiroval blog Michala Andela z 24.12.2016, ktorý je koncipovaný ako rozhovor s náčelníkom LZ VLK Jurajom Lukáčom. Po prečítaní odpovedí som si necítil krčné stavce, ako som neustále neveriacky krútil hlavou. To moje krútenie sa týkalo hlavne časti, ktorá je venovaná vlkovi dravému (Canis lupus) a jeho ochrane na Slovensku. michalandel.blog.sme.sk/c/442639/polovnici-by-si-mali-uvedomit-ze-ich-sice-je-60-000-ale-nas-je-5-a-pol-miliona.html

Už samotný názov blogu je diskutabilný. V nadpise blogu sa konštatuje, že poľovníkov je 60 tisíc a občanov Slovenska je 5,5 milióna. To je síce pravda, ale KTO a KEDY sa pýtal 5,5 milióna občanov Slovenska, čo si napríklad myslia o love vlka na Slovensku? Vieme vôbec, aký majú dnes na to názor občania? Alebo si to iba niekto bohorovne myslí, že to vie. Vyhrážať sa početnou prevahou 5,5 mil. verzus 60 tisíc znie síce na prvý pohľad pekne a sebavedomo, ale na strane druhej, aby sme neboli prekvapení, keď občania nakoniec dostanú možnosť sa k tejto téme skutočne a reálne aj vyjadriť. Zatiaľ sa na ich názor nik nespýtal. Nik sa ich nepýtal ani na to, či súhlasia s tým, aby sa vlk na Slovensku ďalej lovil.

Ale poďme pekne po poriadku, teda k faktom a argumentom.

Otázka: V koľkých štátoch Európy je povolené poľovať na vlka?

Odpoveď Juraja Lukáča: “Táto otázka nie je taká jednoduchá. Lov vlka je zakázaný v krajinách, kde vlk nie je, napríklad v ČR. Všetko ale treba robiť rozumne. Napríklad v Poľsku odrazu a bez akejkoľvek podpory celoročne zakázali lov vlka. Rozbehlo sa tam však veľmi veľké pytliactvo, bežne sa tam loví, podľa mňa, väčšie množstvo vlkov ako na Slovensku legálne. Takže my ideme iným smerom a to postupnou zmenou myslenia. ....”

Lov vlka je zakázaný napríklad v Českej republike, ale v Českej republike už vlci sú, takže už úvodná veta odpovede je zavádzajúca. Svoje tvrdenie o raste pytliactva vlkov v Poľsku Lukáč ničím nedokladá, ide zrejme iba o jeho subjektívny názor. Nie je nič jednoduchšie, ako si takéto tvrdenie vycucať z prsta, štatistiky pytliactva neexistujú. Poďme ale k faktom a realite. Vlk je v Poľsku celoročne chránený od roku 1998 na celom území Poľska. Na rozdiel od Slovenska beží monitoring vlkov v Poľsku od roku 2001, u nás sa také niečo ešte len plánuje zaviesť (aj v tomto značne zaostávame za Poliakmi). Po roku 2005 zaznamenali Poliaci rozširovanie areálu vlka do západného Poľska aj rast početnosti vlčích populácií. Kým v roku 2001, teda tesne po zavedení celoročnej ochrany vlka sa odhadovalo v Poľsku asi 550 vlkov, najnovší odhad z rokov 2015/16 je 1200 až 1300 jedincov. A existujú aj iné dôkazy, napríklad vedecké štúdie. Záver jednej vedeckej štúdie znie: 

"What we found is that when the government allowed culling, the wolf population grew 25 percent less," he told AFP. "And this is due to poaching." ... To, čo sme zistili je, že ak vláda povolí legálne usmrcovanie vlkov, vlčia populácia rastie o 25% menej. A to je kvôli pytliactvu."

phys.org/news/2016-05-legal-culling-wolves-poaching.html

Tvrdenie pána Lukáča o raste pytliactva po zavedení celoročnej ochrany vlka v Poľsku (a tým aj o ohrození populácií vlka v Poľsku) je teda v rozpore s realitou (rast poľských populácií vlka po zavedení celoročnej ochrany) a niet sa teda prečo domnievať, že tá naša rýdzo slovenská cesta, nad ktorou už dlhšie krútim hlavou je tá správna. Opak je pravdou, a síce, že v ochrane vlka na Slovensku značne zaostávame za Poliakmi. Prečo porovnávam stav ochrany vlka na Slovensku a v Poľsku? Pretože naša východisková pozícia bola podobná, ale dnes sme za Poliakmi v ochrane vlkov o 20 rokov pozadu! 

Poľsko si podobne, ako Slovensko pri vstupe do Európskej únie vyrokovalo výnimku. Poľské, podobne ako aj slovenské populácie vlkov sú vyňaté z prísnej ochrany druhov a vlk môže byť predmetom regulácie v súlade s článkom 14 smernice o biotopoch (smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992). Slovensko však postupovalo zo svojej východiskovej pozície iným smerom, ako Poľsko. Spoločné s Poliakmi máme to, že až do roku 1974 boli vlci v Poľsku prenasledovaní vrátane vyberania vĺčat z brlohov, trávenia, chytania do želiez. Podobne, ako u nás v roku 1975 nastal obrat v ochrane vlka aj v Poľsku a poľskí vlci sa dostali pod čiastočnú ochranu počas istej časti roka, kedy sa na časti územia Poľska v istom čase nesmeli loviť. Tu sa však naša spoločná cesta s Poliakmi rozchádza. Kým na Slovensku sa vlk ďalej lovil niekoľko mesiacov v roku, v Poľsku dochádza na väčšine územia Poľska k celoročnej ochrane vlka od roku 1995. Tento stav trval od roku 1995 do roku 1998. Od roku 1998 je vlk na celom území Poľska celoročne chránený! Na Slovensku ideme značne pomalším tempom, keď dnes máme stav, aký bol v Poľsku v roku 1995! Máme teda vyše 20 ročný sklz za Poliakmi a výhovorkou nemôže byť ani to, že Slovensko má výnimku podľa článku 14 smernice o biotopoch. Však aj Poliaci majú a napriek tomu je tam vlk od roku 1998 celoročne chránený na celom území Poľska. Ako som napísal vyššie, poľovnícka výhovorka, ktorú začína používať už aj pán Lukáč, a síce, že celoročný zákaz lovu vlka by viedol k nárastu pytliactva vlkov a tým k ohrozeniu populácií vlkov jednoducho neobstojí, pretože od roku 2001 do roku 2015/2016 vzrástol odhad početnosti vlkov v Poľsku z cca 550 na 1200 až 1300 jedincov.

A aké je teda riešenie? Treba zjednotiť názory ochranárov a dohodnúť sa na spoločnom postupe. Treba prestať vyjednávať  s poľovníkmi, táto cesta nikam nevedie a začať pracovať na schodnej ceste, ktorou je v súčasnosti  príprava petície za celoročnú ochranu vlkov na Slovensku. Ak má niekto lepší nápad, sem s ním, ale postupná zmena myslenia poľovníkov to nebude,  je to chiméra, za ktorou sme sa hnali a stratili sme pritom 20 rokov času! Na Godota sme sa načakali už dosť dlho. Godot nepríde.

V Prešove, 28.12.2016, Emil Grobauer

Zdroje: 

1) Wolf recovery and population dynamics in Western Poland, Sabina Nowak Association for Nature „Wolf” Poland Robert W. Mysłajek, Large Carnivores in Central Europe: Experiences in Monitoring, Management, and Communication, Berlin 18-19 April 2016

2) Blood does not buy goodwill: allowing culling increases poaching of large carnivores, Guillaume Chapron, Adrian Treves, Published 11 May 2016.DOI: 10.1098/rspb.2015.2939