Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

Strata veľkých predátorov a ich vplyv na biodiverzitu

13.04.2012 11:23

 

Vedci z Oregonskej štátnej univerzity publikovali výskum zameraný na vplyv straty veľkých predátorov na severnej pologuli na biodiverzitu. Pokles populácie niektorých druhov, ako sú vlci alebo  medvede spôsobuje veľký nárast počtu  veľkých bylinožravcov.

Grey vlci majú veľkú úlohu pri kontrole populácie bylinožravec
Vlci (Canis lupus) sú jednou z najčastejších veľkých
šeliem v Európe

Aktuálne populácie losov, jeleňov a ďalších veľkých bylinožravcov sú ďaleko vyššie, ako ich historické hladiny v lesných ekosystémoch. Tento rast môže prispieť k odlesňovaniu, pretože veľké bylinožravce bránia rastu mladých stromov a znižujú biodiverzitu. Celý proces vedie k záchytu menej oxidu uhličitého, čo je zdrojom obáv zo zmien klímy.

Prieskum vykazuje podobné výsledky z Kanady, Aljašky, Yukonu, severnej Európy a tiež z Ázie. Vedci hovoria, že je to jednoznačný dôkaz, že veľké dravce pomáhajú kontrolovať populácie veľkých bylinožravcov.

V oblastiach bez vlkov boli hustoty veľkých bylinožravcov  šesťkrát väčšie v porovnaní s oblasťou, kde sú vlci prítomní. Výskum ukazuje, že kombinácia predátorov, ako sú vlci a medvede môže vytvoriť dôležitú synergiu pre moderovanie veľkosti populácie bylinožravcov. V Európe spolunažívanie vlkov a rysov tiež vyústilo do menších populácií jeleňov, ako keď vlci boli prítomní iba sami.

V posledných rokoch vedci z Oregonskej štátnej univerzity venovali veľa úsilia aby pochopili, ako dravci pomáhajú kontrolovať populácie bylinožravcov čím, sa zlepšujú funkcie ekosystémov. Ohalili dôležitý aspekt,  hovoria o " ekológii strachu ", čo znamená, ako sa bylinožravce správajú, keď sa cítia ohrozené dravcami.

Tento nový výskum ukázal, ako veľké predátory môžu pomôcť udržiavať pôvodné rastlinná spoločenstva tým, že držia populácie veľkých bylinožravcov  na uzde, aby malé stromy mohli prežiť a rásť. Ich prítomnosť prispieva k zdraviu lesov, potokov, rýb a ďalších voľne žijúcich živočíchov.

Prevzaté z https://www.panparks.org/newsroom/news/2012/loss-of-predators-affect-biodiversity

Pôvodný zdroj: https://oregonstate.edu/ua/ncs/archives/2012/apr/loss-predators-northern-hemisphere-affecting-ecosystem-health

Vedecká práca: Large Predators Limit Herbivore Densities in Northern Forest Ecosystems https://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/handle/1957/28411