Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

Pseudoochranári

14.02.2021 07:23

Vlk stále nie je celoročne chránený,

napriek tomu, že minister Ján Budaj už niekoľkokrát avizoval, že vlk bude celoročne chráneným živočíchom a o to sa má postarať novela Vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Táto vyhláška je plne v kompetencii ministerstva životného prostredia a jej podpisu ministrom Budajom a zverejneniu, teda vstúpeniu Vyhlášky do platnosti bránia už len technické detaily - teda dopilovanie niektorých formulácií vo Vyhláške na základe pripomienok, ktorých bolo veľmi veľa a teda to bude trvať istý čas. Otázka teda znie asi tak, koľko času na to potrebujú. Keby to boli týždne, alebo pár mesiacov, nespôsobilo by to žiadny väčší problém, lebo vlkov je podľa platnej legislatívy možno loviť až od 1.novembra. Na základe vyjadrení ministra Budaja teda máme byť trpezliví a vyčkať. Tak samozrejme čakáme. Tí trpezliví čakajú.

A čo tí netrpezliví? Tí nečakajú a už dva krát sa vyjadrili, že Vyhláška je v nedohľadne. Naposledy "netrpezliví" zverejnili video, v popise ktorého sa píše: 

"Vyhláška o celoročnej ochrane vlkov stále nie je schválená a asi ani dlho nebude."

Priamo vo videu sa už ale neistota vyjadrená formuláciou "asi ani dlho nebude" mení na istotu. Priamo vo videu sa totiž píše:

"Títo vlci stále nemajú celoročnú ochranu, od novembra sa budú môcť strieľať."

Zdá sa teda, že pisateľ textov si jednak protirečí, lebo raz si nie je istý a raz si je celkom istý, že sa budú vlci od novembra strieľať, a jednak nám neoznámil, na základe čoho je presvedčený o tom, že sa tak naozaj stane. Vzniká teda hneď niekoľko otázok, keďže pisateľ textov pochádza z ochranárskej obce. Má pisateľ viac informácií, ako má bežný smrteľník? Prečo si pisateľ myslí, že minister Ján Budaj nedodrží svoje slovo, keď to viac krát verejne sľúbil a navyše podpis vyhlášky je plne v jeho rukách. Keby Ján Budaj nedodržal svoje slovo, bola by to jeho politická samovražda. Osobne si teda stále myslím, že minister Budaj svoje slovo dodrží a najneskôr do októbra 2021 bude Vyhláška podpísaná, zverejnená a vstúpi do platnosti. 

Odpovede na vyššie uvedené otázky nemáme, a teda ďalej môžem len špekulovať na základe určitých informácií a indícií. Berte to teda čisto ako môj osobný názor vychádzajúci z dlhoročných vedomostí a znalostí problematiky okolo ochrany vlka na Slovensku a to nielen teoretických, ale aj praktických. Že sú proti ochrane vlka poľovníci, teda minimálne ich značná časť, to ma akosi vôbec neprekvapuje, majú eminentný záujem na tom, aby trofejoový lov vlkov s požehnaním štátu pokračoval donekonečna. Že ale majú záujem na tom, aby sa vlkovi neposkytla celoročná ochrana niektorí ľudia, ktorí sami seba nazývajú ochrancami vlkov, na to som prišiel relatívne nedávno, pred niekoľkými rokmi. Týchto ľudí si pracovne nazvem pseudoochranári vlkov. Motívy sú rôzne, podľa toho, o koho ide. Niektorí celkom otvorene spolupracujú s poľovníkmi, robia vedecký výskum, nie síce dokonalý, ale predsa to môžeme nazvať vedeckým výskumom. Tento výskum má podoprieť požiadavku poľovníkov na regulovaný lov vlkov. Nerobia to samozrejme zadarmo, ale za istú - nazvime to protihodnotu, ktorá môže mať rôzne podoby, detaily rozoberať nebudem. 

Druhou motiváciou, prečo sa pseudoochranári vlkov snažia či už otvorene, alebo skryto torpédovať celoročnú ochranu vlkov môže byť agenda. Organizácie, ktoré závisia na podpore ľudí musia mať svoju agendu. Bez agendy by nebola podpora ľudí a bez podpory ľudí by tieto organizácie zanikli. Je tu teda z ich strany eminentný záujem daný existenčne, aby si agendu udržali čo najdlhšie. Preto je pre nich dôležité tváriť sa navonok, že ich činnosť smeruje k celoročnej ochrane vlka, no na druhej strane "za plentou", kde ich nik nevidí robia všetko pre to, aby sa tá agenda zachovala. Pre nich je teda výhodné, aby sa Vyhláška, kde bude vlk celoročne chránený neschválila. Inou alternatívou, menej nebezpečnou pre celoročnú ochranu vlka je možno prostý fakt, že sa jednoducho snažia svojimi kontroverznými vyjadreniami zaujať hlavne médiá, aby sa o nich písalo, lebo pozornosť médií potrebujú rovnako z existenčných dôvodov. Či je pravda jedno, alebo druhé, to ťažko posúdiť, lebo nikomiu do hláv nevidíme, môžeme sa len domnievať na základe reálneho vývoja, vyjadrení a rôznych indícií. 

Odpovede sa však dočkáme čoskoro, máme na to o niečo viac, ako 8 mesiacov času. Zatiaľ nám neostáva nič iné, ako trpezlivo vyčkávať a pozorovať, čo sa bude diať. Prípadne sa vo vhodný čas pýtať zodpovedných. 

V Prešove, 14.2.2021, Emil Grobauer

Doplnené 17.2.2021 o reakciu štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Michala Kiču na otázku, kedy vstúpi Vyhláška k zákonu o ochrane prírody konečne do platnosti:

 Michal Kiča:

"Jedná sa o úplne nový predpis, ktorý nahrádza 18 rokov starú vyhlášku. Celoročná ochrana vlka dravého je len jedným z riešených problémov. Markantne zvyšujeme spoločenské hodnoty, riešime konektivitu krajiny, okruh chránených živočíchov a rastlín rozširujeme o desiatky nových druhov, prvýkrát upravujeme zámeny pozemkov v chránených územiach, čo výrazne napomôže biodiverzite, upravuje sa ochrana hniezdnych príležitostí pre vytrácajúce sa vtáctvo... na celoročnej ochrane vlka sa už nič nezmení, máme však omnoho väčšie ambície a neriešených problémov je neuveriteľné množstvo. Bola by škoda všetku trpezlivú legislatívnu prácu zahodiť kvôli pár dňom."

Doplnené 22.2.2021 o reakciu odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia:

„Po vyhodnotení pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania a po rozporových konaniach k zásadným pripomienkam prebieha momentálne finálna fáza prípravy návrhu vyhlášky,“ informoval odbor komunikácie."

Vyhláška o zaradení vlka medzi chránené zvieratá je v poslednej fáze - Dobré noviny (dobrenoviny.sk)

Doplnené 22.4.2021 na Deň Zeme

Nakoniec to trvalo 2 mesiace od posledného vyhlásenia Ministerstva životného prostredia a vlk dravý bol zaradený medzi chránené živočíchy Vyhláškou, ktorú minister Ján Budaj slávnostne podpísal za prítomnosti premiéra Eduarda Hegera. Naplnilo sa teda to, čo som napísal vyššie v článku. 

Koniec lovu vlka na Slovensku. Minister Budaj podpísal vyhlášku (hnonline.sk)