Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

Poľovníci nedokázali napliť kvótu lovu vlka

28.02.2014 15:36

Aktualizované 31.1.2014

V poľovnej sezóne 2013/2014 poľovníci nahlásili celkovo na Slovensku 27 usmrtených vlkov. Z toho 2 v Košickom kraji, 8 v Prešovskom, 6 v Banskobystrickom a 11 v Žilinskom kraji. Kvóta lovu 80 kusov bola teda naplnená na 33,8%, t.j. na jednu tretinu.

Poľovníci v sezóne 2013/2014 nedokázali naplniť legálnym spôsobom ani zníženú kvótu lovu vlka v počte 80 kusov. Všetko nasvedčuje tomu, že niektorí poľovníci v minulosti legalizovali úlovky vlkov, ktorí boli zastrelení mimo povolené obdobie od 1. novembra do 15. januára. Teraz je takáto legalizácia nelegálne ulovených vlkov takmer nemožná, kôli novým pravidlám, ktoré sa zaviedli v sezóne 2013/2014. To len potvrdzuje, že niektorí nezodpovední poľovníci vlkov upytliačia, nedodržujú zákony a tiež to potvrdzuje fakt, že vlkov nie je až tak veľa, ako tvrdia samotní poľovníci.

Lov vlka dravého (Canis lupus) bol zakázaný v niektorých územiach Európskeho významu (SKUEV), kam patrí aj SKUEV 0331 Čergovský Minčol a SKUEV 0332 Čergov a kvóta lovu vlka pre sezónu 2013/2014 bola znížená na 80 kusov. Okrem toho bol zákaz lovu vlka dravého na spoločných poľovačkách, takže sa mohol loviť výlučne individuálnym spôsobom. Ku každému zastrelenému vlkovi musel prísť pracovník ŠOP na vizuálnu obhliadku uloveného jedinca. Konečne bola vyhláškou stanovená aj spoločenská hodnota vlka na 2000 EUR.