Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

Poľovníci a farmári lobujú

04.05.2018 15:54

V aprílovom čísle časopisu MYSLIVOST vyšiel článok "Řeč je o vlku". Článok sa venuje rezolúcii Európskeho parlamentu, v ktorej parlament nabáda Európsku komisiu, aby uvoľnila pravidlá prísnej ochrany vlka dravého a povolila lov vlkov. Rezolúcia bola schválená 15. novembra 2017. Citujem:

"Ochrana vlkov zložila skúšku - hovorí Európsky parlament, pričom konštatuje, že vlci nepotrebujú doterajšiu ochranu a nabádajú Európsku komisiu k pragmatickému, individuálnemu a pružnému prístupu pri nakladaní s týmto živočíšnym druhom."

Budeme teda vlkov  loviť? Pýta sa autor článku. Mal na mysli loviť vlkov v Čechách, lebo u nás sa vlk loví už roky rokúce. "Pragmatický a pružný prístup pri nakladaní s týmto živočíšnym druhom" v preklade znamená povolenie na zabíjanie vlkov. Samotná rezolúcia, ktorá má 53 bodov sa veľkým šelmám venuje v troch bodoch, kde sa píše okrem iného toto:

"Európsky parlament upozorňuje na to, že určité živočíšne druhy (v predchádzajúcej smernici boli tieto druhy zaradené medzi živočíchy vyžadujúce mimoriadnu ochranu) už dosiahli v niektorých regiónoch Európy dobrého stavu ochrany. Za tejto situácie môžu v súčasnosti ohrozovať iné voľne žijúce druhy, ako aj hospodárske zvieratá. To môže narušiť prirodzenú rovnováhu ekosystému. Vyzývame preto Európsku komisiu k vypracovaniu postupu pre posudzovanie stavu ochrany v konkrétnych regiónoch, umožňujúceho zmenu na základe už dosiahnutej úrovne ochrany."

Fascinujúca formulácia! Byrokracia, lobing a vplyv poľovníkov nie je doménou iba národných parlamentov, ale naplno rozkvitá a prejavuje sa aj v parlamente európskom. Čo to vlastne požadujú? Na základe čoho to požadujú? A sú na to odborne spôsobilí, aby to mohli požadovať? Odpovedzme si na tieto 3 otázky:

1. Čo to vlastne požadujú? Poslanci európskeho parlamentu pomerne výraznou väčšinou okrem iných bodov schválili aj body 35., 36. a 49, kde sa spomínajú veľké šelmy a špeciálne vlk dravý a požadujú, aby sa po období prísnej ochrany povolil v niektorých regiónoch lov vlka dravého. Dôvodom je, že údajne vlk dravý tam dosiahol priaznivý stav ochrany. Pojem "priaznivý stav ochrany" je samozrejme subjektívny, pravdepodobne pohľad farmárov a poľovníkov, ktorí lobujú v európskom parlamente už roky. Žasnem aj nad formuláciou, že  "vlk dravý môže v súčasnosti ohrozovať iné voľne žijúce druhy." Úžasné, ako keby boli tí poslanci z Marsu! Veď čo iného je úlohou vlka dravého v ekosystéme, ak nie sústavný tlak na svoju korisť? To, čo sa deje v prírode už tisícky rokov, teda to, že vlk loví svoju korisť je podľa poslancov dôvodom, aby poľovníci pálili po vlkoch? Neuveriteľné! A preboha ktoré iné druhy to mali na mysli? Nie náhodou jelene a diviaky, ktoré sú práve v týchto regiónoch, kde sa vlk dravý vracia späť premnožené a spôsobujú škody v lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve? Tak sa pýtam, ako môže vlk dravý ohrozovať premnožené diviaky a jelene? Však v našom vlastnom ekonomickom záujme by malo byť, aby nám vlci pomohli ich stavy znížiť. Spomeniem tu aj hrozbu afrického moru ošípaných a diviakov, ktorá straší v Európe a jedným z dôvodov tejto hrozby sú aj premnožené diviaky. Ako keby pravá ruka nevedela, čo robí ľavá? Na to si odpovieme ďalej.

2. Na základe čoho to požadujú? Na základe lobingu farmárov a poľovníkov. Nie je žiadne tajomstvo, že v europarlamente aj v európskej komisii pôsobia rôzne lobistické skupiny. Aj poľovníci majú takúto lobistickú skupinu, ktorej členom je aj náš Slovenský poľovnícky zväz. Táto organizácia sa volá FACE. FACE je organizácia, ktorá združuje európske poľovnícke organizácie. Ich cieľom je okrem iného aj lobovanie v europarlamente a komisii, aby presadili svoje záujmy. Záujmom poľovníkov je trofejový lov vlkov a záujem farmárov je motivovaný strachom z vlkov a zo škôd, ktoré im vlci spôsobujú. Lobisti teda zalobovali  a europoslanci odhlasovali text, ktorý veľmi pravdepodobne vznikol aj na základe rokovaní lobistov s niektorými poslancami europarlamentu, ktorí text spomínaných bodov nakoniec navrhli. "FACE builds the bridge between European legislative bodies and the representatives of civil society who stand for sustainable hunting and conservation in Europe, working towards our aim: to sustain hunting across Europe." ...  píše sa na stránkach FACE. Sami teda priznávajú, že sú poľovnícki lobisti. 

3.  Sú europoslanci odborne spôsobilí, aby riešili veľké šelmy? S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou väčšina europoslancov nie je odborne spôsobilá v otázkach ekológie, sú to politici a väčšina má iné profesné zameranie, ako je ekológia. Oni len schválili text a spomínané 3 body, ktoré im predložili niektorí ich kolegovia po jednaní s lobistami. Zrejme tam nemal kto oponovať, a tak asi nebolo ťažké presvedčiť ostatných poslancov-laikov, aby zahlasovali za nejasne a zahmlene formulovaný text. Ak občania, ekológovia, odborníci nebudú protestovať, tak poľovnícki a farmárski lobisti presadia to, aby sa vlci mohli v Európe po období ich zvýšenej ochrany opäť zabíjať!

Emil Grobauer, 4.máj 2018