Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

Ochranári žiadajú zastavenie lovu vlka

01.10.2019 10:55

BRATISLAVA, 1. október 2019 – Takmer tridsať ochranárskych organizácií spoločne žiada okamžité zastavenie lovu vlka dravého a určenie nulovej kvóty pre jeho lov v nastávajúcej poľovnej sezóne.

 Ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej a ministrovi životného prostredia Lászlóvi Sólymosovi dnes poslali otvorenú výzvu, ku ktorej sa môže podpisom pripojiť i verejnosť na https://www.ekoforum.sk/peticia/vlci  (Výzva je prílohou tlačovej správy).

Ochranári vo výzve uvádzajú, že vlk je dôležitý v boji s africkým morom ošípaných, ktorý je nebezpečný pre domáce ošípané i diviaky. Ochorenie prepuklo už i na Slovensko a hrozí, že sa môže preniesť i do veľkochovov ošípaných a spôsobiť veľké hospodárske škody.

Ďalej zdôrazňujú, že vlci lovia hlavne chorú a oslabenú zver a zároveň vyhľadávajú a likvidujú uhynutú zver. Dokážu tak účinne brániť šíreniu nákazy a sami pritom nie sú aktívnymi prenášačmi ochorenia. Medzi ďalšími argumentmi uvádzajú, že vlk je dôležitý pri znižovaní škôd spôsobených kopytníkmi v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve a zohráva úlohu pri obnove lesa. Nedovoľuje kopytníkom zhromažďovať sa v čriedach na malej ploche, čím znižuje poškodenia lesných porastov v hospodárskych lesoch a  náklady na ich ochranu.

 

Vlk je na medzinárodnej úrovni chráneným živočíchom, napriek tomu je ho možné na Slovensku loviť. Od roku 2000 poľovníci na Slovensku v rámci legálnych možností usmrtili viac ako 1 760 vlkov. Lov vlkov pritom negatívne zasahuje do populácie a môže ovplyvniť zloženie a následne i správanie vlčích svoriek. Problémom je tiež nelegálny lov, ktorý negatívne ovplyvňuje stabilizáciu vlčích rodín a rozširovanie vlkov mimo súčasný areál ich trvalého výskytu,“ píše sa vo výzve.

Vlk dravý je v zmysle Bernského dohovoru prísne chráneným druhom. Podľa európskej Smernice o biotopoch musia štáty na jeho ochranu vyhlásiť osobitné chránené územia. V prípade Slovenska sú však často malé a najmä izolované. V zime, keď napadne sneh, tak vlk schádza za korisťou mimo území, kde je chránený a práve tu je lovený.

Vlčia svorka, v ktorej boli usmrtené kľúčové jedince, sa môže uchýliť k útoku na hospodárske zvieratá. Tieto škody sú však minimálne v porovnaní so škodami, ktoré spôsobujú kopytníky v lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve a tiež so škodami, ktoré môže spôsobiť  usmrcovanie zvierat z dôvodu afrického či klasického moru ošípaných. 

Vlka dravého je možné na Slovensku loviť od 1. novembra do 15. januára na základe kvóty, ktorú určuje ministerstvo pôdohospodárstva. Kvótu na túto sezónu má určiť ministerstvo v najbližších dňoch. Ochranári s podporou verejnosti žiadajú pre túto sezónu nulovú kvótu a v ďalších krokoch žiadajú zaradiť vlka medzi celoročne chránené živočíchy a v tom zmysle prepracovať Program starostlivosti o vlka.

 

Kontakty: Karol Kaliský, MY SME LES, 0902 423 790, info@mysmeles.sk

 Juraj Lukáč a Jana Zajaková, LZ VLK,0903 772 956, alfa@wolf.sk

Miroslava Plassmann, WWF Slovakia, 0903 503 654,  info@wwfsk.org

Emil Grobauer, Čergovfilm, 051 771 0398, ​vega@vegamicro.sk