Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

Masakrovanie vlkov pokračovať nebude !

19.12.2013 11:43

Od 1. novembra do 15. januára naše zákony oficiálne dovoľujú lov vlka dravého (Canis lupus), ktorý je v Európe chráneným a kriticky ohrozeným druhom. Nik na Slovensku presne nevie, koľko máme vlkov, napriek tomu Ministerstvo pôdohospodárstva každoročne stanovuje kvótu lovu vlka dravého, ktorá bola minulý rok 130 kusov. Reálne sa však ulovilo 150 vlkov. Na základe čoho túto kvótu stanovili sme sa zatiaľ nedozvedeli. Na obrázku nižšie BOL prvý zastrelený vlk v tejto sezóne, avšak autor túto fotografiu zrušil. Každý si domyslí, prečo ... Ako sa dočítate nižšie, tak v poľovnej sezóne 2013/2014 je zákaz strieľania vlkov na spoločných poľovačkách a kvóta sa znížila na 80 kusov. V minulej sezóne práve na spoločných poľovačkách boli vybité celé vlčie svorky v Regetovke a Laboreckej vrchovine, čo značne rozhorčilo nielen ochranársku obec, ale aj obyčajných ľudí a tiež poctivo zmýšľajúcich poľovníkov. Takéto masakrovanie vlkov je od teraz značne sťažené.

 

Fotografiu zastrelenej vlčice autor zo stránky lovuzdar zrušil. Fotografie živých vlkov si civilizovaní ľudia cenia viac. Traja vlci zachytení fotopascou v máji 2013. Fotografia je z videa.

Mám aj pozitívnu správu. Na základe listov, ktoré sme pred časom hromadne posielali na Európsku komisiu (vďaka všetkým, ktorí poslali) muselo Ministerstvo pôdohospodárstva a Ministerstvo životného prostredia čiastočne ustúpiť, keď je zakázaný lov vlka dravého (Canis lupus) v niektorých územiach Európskeho významu (SKUEV), kam patrí aj SKUEV 0331 Čergovský Minčol a SKUEV 0332 Čergov a kvóta lovu vlka sa pre sezónu 2013/2014 musela znížiť na 80 kusov. Okrem toho je zákaz lovu vlka dravého na spoločných poľovačkách, môže sa loviť výlučne individuálnym spôsobom. Ku každému zastrelenému vlkovi musí prísť pracovník ŠOP na vizuálnu obhliadku uloveného jedinca. Je to čiastkový úspech, boj za celoročnú ochranu vlka však pokračuje ďalej, vďaka ešte raz všetkým. Hlavná vďaka patrí Lesoochranárskemu zoskupeniu VLK, ktoré celú akciu koordinovalo a inicioval, treba však poďakovať aj českej a poľskej iniciatíve a dotknutým správam národných parkov a chránených krajinných oblastí a samozrejme všetkým bojovníkom bez príslušnosti k organizáciám, bez ktorých by sa to nepodarilo. Najnovšia informácia je, že bola konečne vyhláškou stanovená aj spoločenská hodnota vlka na 2000 EUR.

https://polovnictvo.sk/spk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/287-kvota-lovu-vlka-draveho-pre-polovnicku-sezonu-2013-2014.html