Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

Kvóta lovu vlkov v sezóne 2014/2015

03.02.2015 14:02

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
určuje ročnú kvótu lovu vlka dravého (Canis lupus) v poľovníckej sezóne 2014/2015 v celkovom množstve v počte 80 jedincov, za týchto podmienok:
1. V čase od 1. novembra 2014 do 15. januára 2015 okrem území špecifikovaných nižšie.
2. Výlučne individuálnym spôsobom (teda nie na spoločných poľovačkách)
3. Po ulovení vlka dravého musí poľovník pred manipuláciou bezodkladne založiť značku na ulovenie raticovej zveri a veľkej šelmy a do povolenia na lov zveri zaznamená dátum a čas ulovenia a číslo založenej značky. Informáciu o ulovení bezodkladne oznámi poľovnému hospodárovi alebo ním poverenej osobe. Užívateľ poľovného revíru bezodkladne oznámi ulovenie vlka Štátnej ochrane prírody za účelom vykonania spoločnej prehliadky a odobratia vzoriek a spoločne vyplnia záznam o ulovení vlka. Viac informácií tu:

 
 

Územia, kde podľa vykonávacej vyhlášky nie je povolený lov vlka v poľovnej sezóne 2014/2015:

6. vlk dravý od 1. novembra do 15. januára okrem územia

a) Národného parku Slovenský kras vrátane jeho ochranného pásma a katastrálnych území obcí Háj, Turňa nad Bodvou, Dvorníky, Hrhov, Jablonov nad Turňou, Zádiel a Včeláre,
 
b) Chránenej krajinnej oblasti Kysuce a katastrálnych území Čadca, Horelica, Olešná, Staškov, Turzovka, Oščadnica, Raková, Klokočov, Svrčinovec, Čierne, Skalité v okrese Čadca,
 
c) Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, územia Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma, územia Tatranského národného parku, katastrálnych území Bobrov, Breza, Zubrohlava, Klin, Krušetnica, Mútne, Námestovo, Oravská Jasenica, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Slanica, Sihelné a Zákamenné v okrese Námestovo a katastrálnych území Trstená, Oravice, Tichá dolina, Čimhová, Hladovka, Liesek, Suchá Hora a Vitanová v okrese Tvrdošín,
 
d) Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, územia Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma, katastrálnych území Becherov, Cigeľka, Frička, Gaboltov, Gerlachov, Hrabské, Hutka, Chmeľová, Kurov, Lenartov, Malcov, Nižná Polianka, Ondavka, Petrová, Regetovka, Snakov, Stebnícka Huta, Stebník, Varadka, Vyšná Polianka, Nižný Tvarožec a Vyšný Tvarožec v okrese Bardejov a katastrálnych území Kečkovce, Roztoky, Vyšný Mirošov v okrese Svidník
www.polovnickakomora.sk/spk/29-spravy-informacie/441-kvota-lovu-vlka-draveho-2014-2015.html