Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

Kvóta lovu vlka (Canis lupus) v sezóne 2017/2018

26.10.2017 16:42

Ministerstvo pôdohospodárstva určilo ročnú kvótu lovu vlka dravého (Canis lupus) v poľovníckej sezóne 2017/2018 v celkovom počte 76 jedincov. Áno, dobre hádate, to je číslo, ktoré schválila komisia, o ktorej ešte bude reč a toto číslo znamená, koľko vĺčkov, či vlkov bez rozdielu veku a pohlavia je možné usmrtiť na území Slovenska od 1.novembra 2017 do 15.januára 2018. Toto dosť hrozivo vyzerajúce číslo (predstavte si pod tým 76 nevinných vlčích obetí) je rozdelené medzi jednotlivé kraje nasledovne:

Banská Bystrica = 20, Žilina = 20, Prešov = 25, Košice = 10 a Trenčín = 1. Spolu teda 76 potenciálnych trofejí

V prešovskom kraji budem so znepokojením sledovať vývoj situácie, hon na vlkov sa začína. Pre niekoho je to zábava, pre iného iba číslo, pre ďalšieho agenda, pre niekoho trofej, pre niekoho uspokojenie. Pre mňa ani jedno z toho. Ja budem tŕpnuť, či niektoré z vĺčat, ktoré sa "mojim" svorkám podarilo vypiplať tohto roku neskončí guľkou poľovníka alebo pytliaka. Či guľkou neskoná otec alebo matka vlčej rodiny, to by bol asi najhorší prípad, lebo vtedy sa vlčia svorka môže stať nestabilnou a rozpadnúť sa. Výsledkom môže byť častejšie napádanie hospodárskych zvierat a teda väčší hnev farmárov a ďalšie požiadavky na lov vlkov v budúcom roku. 

Zmeny oproti minulému roku? Iba kozmetické. Minulý rok boli povolené spoločné poľovačky na vlka v jedinej lokalite, na Poľane. Túto sezónu je lov povolený iba individuálnym spôsobom. Kvóta bola minulý rok 70 a toho roku narástla o 6 potenciálne usmrtených vlkov, teda 76. 

Ministerstvo pôdohospodárstva vo svojej tlačovej správe uviedlo, že s výškou kvóty súhlasili aj ochranárske organizácie Lesoochranárske zoskupenie VLK a Slovak Wildlife Society. Pre mňa osobne je také niečo neprijateľné, aby ochranári, ktorí deklarovali, že ich cieľ je celoročná ochrana vlka na celom území Slovenska (konkrétne LZ VLK)  nakoniec súhlasili s usmrcovaním vlkov. Dôvody si samozrejme vždy na takéto konanie nájdu - cesta do pekla je však vždy dláždená dobrými úmyslami a kompromisy sú v otázke života a smrti živých stvorení, ako sú aj vlci neprijateľné. Každý kompromis znamená niekoľko desiatok zbytočne usmrteých vlkov. 

Už od roku 2013 upozorňujem na to, že postup uvedených ochranárskych združení zablokoval ďalší progres smerujúci k celoročnej ochrane vlka na Slovensku. Existujú k tomu 3 hlavné dôvody:

1. Ich participácia a súhlas s dokumentom Program starostlivosti o vlka dravého na Slovensku. V tomto materiáli  sa vôbec neuvažuje o celoročnej ochrane vlka na Slovensku. Ani perspektívne.

2. Ich participácia na tvorbe kvót a podmienok lovu vlka každý rok, čím jednak súhlasia s usmrcovaním vlkov a jednak legitimizujú takýto postup. Treba však povedať, že nezastupujú všetkých občanov Slovenska, ale iba svojich členov a niektorých sympatizantov - nie všetci s takýmto postupom súhlasia. Aj z tohto dôvodu považujem ja osobne,  aj a všetci tí, ktorí sú za celoročnú ochranu vlka na Slovensku takýto postup za nekorektý. O vlkovi nemôže rozhodovať skupinka, ktorá háji svoje vlastné záujmy. Mali by mať možnosť sa vyjadriť aj ďalší odborníci, ďalší ochranári a verejnosť by mala mať možnosť jednotlivé kroky verejne pripomienkovať a celý proces sledovať a kontrolovať. Jednania prebiehajú neverejne a verejnosť nemá žiadne oficiálne informácie o tom, kto čo navrhoval a akým spôsobom rozhodovali. 

3. LZ VLK dlhodobo odmieta zorganizovať petíciu za celoročnú ochranu vlka na Slovensku, hoci je to vlastne ich povinnosť voči priaznivcom a sympatizantom vlka dravého, ktorí ich podporujú. Jednak už veľmi dávno sľúbili vydobiť celoročnú ochranu vlka (stále nesplnené) a jednak majú na to všetky predpoklady, aby takúto petíciu mohli úspešne dotiahnuť do konca s pomocou nás všetkých, ktorým záleží na osude vlka na Slovensku. Problém je, že to nechcú urobiť. Z neznámych dôvodov. 

Doplnené 27.10.2017: Kvôli objektivite dám priestor aj druhej strane, teda LZ VLK. Zástupkyňa LZ VLK v komisii pre stanovenie kvóty a podmienok lovu vlka dravého odôvodnila účasť LZ VLK na tomto rokovaní nasledovne: 

 "treba ešte povedať, že na kvótovacej komisii tento rok boli snahy predĺžiť dobu lovu od začiatku septembra do konca februára, spoločné poľovačky povoliť všade a kvótu nastaviť na 150. Zastavili sme to" 

Moja reakcia: Účasť LZ VLK v komisii na určenie podmienok lovu vlka a stanovenie kvóty bola absolútne zbytočná a škodlivá. Namiesto hrdosti by som sa ja osobne hanbil, keby som schválil to, že sa vlci môžu zabíjať. Preštudujte si hlavne program starostlivosti o vlka dravého. Tam je jasne definované, že doba lovu vlka dravého je stanovená od 1. novembra do 15.januára, tak isto je to uvedené vo vykonávacej vyhláške. To znamená, aj keby nejaký blázon v komisii navrhoval dobu lovu od septembra do februára, tak by ho tam všetci vysmiali. Aby to bolo zmietnuté zo stola nebola potrebná účasť LZ VLK na tomto jednaní. Podobne je to so spoločnými poľovačkami. V programe starostlivosti o vlka dravého sa jasne píše, že spoločná poľovačka môže byť schválená IBA vo výnimočných prípadoch v konkrétnej lokalite a musí byť náležite odôvodnená. Opäť teda ak by niekto prišiel s blbým nápadom v tej komisii, že chce spoločné poľovačky na celom území Slovenska, tak by ho v tej komisii všetci vysmiali, lebo už predtým bolo v Progame dohodnuté, že to možné nie je. A pokračovať by sme mohli návrhom kvóty. Aj tam to musí byť odôvodnené - postup je opäť napísaný v Programe. Okrem toho, je úplne jedno, či by nakoniec schválili kvótu 76 alebo 150. Z praxe vieme, že za posledné 4 roky sa ani raz kvótu nepodarilo naplniť. Zastrelilo by sa teda reálne menej, ako 76 vlkov, aj keby bola kvóta 150. Suma sumárum: účasť LZ VLK v komisii bola absolútne zbytočná, kontraproduktívna, nevyrokovali NIČ, čo by nebolo vyrokované aj bez ich účasti. Čo urobili je to, že legitimizovali zabíjanie vlkov na Slovensku a za to sa LZ VLK môže ísť hanbiť do kúta.

 

 

Emil Grobauer, Prešov 26.október 2017