Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

Kvóta lovu vlka (Canis lupus) 2015/2016

29.10.2015 11:08

Ministerstvo pôdohospodárstva určilo ročnú kvótu lovu vlka dravého (Canis lupus) v poľovníckej sezóne 2015/2016 v celkovom počte 90 jedincov. Z toho pre Prešovský kraj 28 jedincov, Banskobystrický kraj 25, Žilinský kraj 24, Košický kraj 12, Trenčiansky kraj 1 jedinec. Kvóta sa tým zvýšila oproti minulému roku celkovo pre Slovensko o 10 jedincov. Vlka dravého je možné loviť od 1.novembra 2015 do 15. januára 2016 za stanovených podmienok s výnimkou stanovených území. Medzi územia, kde sa vlk loviť nesmie v uvedenom období(teda aj celoročne) patrí piaty stupeň ochrany, migračné koridory do Maďarska a Česka, prihraničné územia s Poľskom, ďalej územia európskeho významu (SKÚEV), kde je predmetom ochrany vlk dravý. Prihraničné územia s Poľskom boli doplnené o katastrálne územia v okrese Stará Ľubovňa, ktoré tam v sezóne lovu 2014/2015 chýbali. Sú to katastrálne územia Kamienka, Litmanová, Jarabina, Stará Ľubovňa, Kremná, Hraničné, Pilhov, Mníšek nad Popradom, Veľký Sulín, Matisová, Malý Sulín, Hajtovka, Údol, Malý Lipník, Starina, Legnava, Orlov, Ľubotín, Čirč, Ruská Voľa nad Popradom, Obručné, Šarišské Jastrabie, Kyjov, Pusté Pole a Ľubotín. Podrobnosti sú uvedené na stránke www.polovnickakomora.sk/spk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/639-kvota-lovu-vlka-draveho-2015-2016.html 

Loviť vlka dravého možno iba individuálnym spôsobom, v jednom poľovnom revíri možno uloviť najviac dva jedince, čo neplatí v revíroch s rozlohou nad 10 000 ha. A teraz pozor!!! Novinka. Lov možno vykonať iba v takom prípade, ak poľovník vie bezpečne rozpoznať alfa jedincov, ktorých lov nie je povolený!!! (Poznámka: V praxi to bude znamenať, že loviť vlka vlastne ani nemožno, lebo povedzme si otvorene, ktorý poľovník dokáže v teréne pri náhodnom stretnutí s vlkom alebo s vlkmi bezpečne rozpoznať alfa jedincov, keď to nedokážu ani terénni zoólogovia?) V Prešove 29.10.2015