Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

Koľko vlkov zabili poľovníci v sezóne 2014/2015?

03.02.2015 14:27
V poľovnej sezóne 2014/2015 zabili poľovníci na Slovensku 57 vlkov. Bol nahlásený úhyn jedného vlka, ktorého zrazilo auto. Zo zoznamu ulovených vlkov ŠOP SR (Štátna ochrana prírody SR) vyplýva, že bolo zabitých 21 samíc a 36 samcov. Vo veku 1 až 3 rokov bolo celkom zabitých 40 vlkov, teda väčšinu úlovkov tvoria mladí a neskúsení vlci. Boli ulovení iba dvaja vlci s hmotnosťou nad 50kg, čo môžeme považovať za starých a veľkých vlkov. Zhodou okolností títo dvaja vlci o hmotnosti 55 a 60kg boli ulovení v katastri obce Šambron a patrili do svorky, ktorú dlhodobo sledujem. Je vysoká pravdepodobnosť, že bol ulovený alfa samec z tejto svorky, ďalší výskum ukáže viac. V mojom záujmovom území Branisko, Levočské vrchy a Čergov bolo zabitých 11 vlkov, z toho 5 v Levočských vrchoch (Jakubany 3x, Šambron 2x), dvaja na Branisku (Vyšný Slavkov) a štyria na Čergove (Livov, Červená voda a Ratvaj 2x). Kvóta lovu vlka 80 kusov nebola naplnená, ale oproti minulej sezóne počet zabitých vlkov stúpol z 27 na 57.  (Na obrázku vlk z Braniska.)